Privacy Policy

Contactgegevens Date Nights

Adres: Heirbaan 181, 2070 Burcht
Telefoon: +324 83 33 56 85
Email: info@datenights.be
Ondernemingsnummer: BE 0734.899.021

Gegevensverwerking

Date Nights verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om deelnemers met elkaar te kunnen matchen en voor order/klantenbeheer. 
Tijdens een order gaat u tevens akkoord om u op de hoogte te houden via mail en sms over het event waarvoor u zich inschrijf en nieuwe evenementen of eventuele wijzigingen van een evenement.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Als u deze wenst uit te schakelen kan u dat in de instellingen van u browser.

Bescherming van persoonsgegevens

Date Nights deelt nooit de persoonsgegevens met derden door zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van een deelnemer.  

Wet bescherming persoonsgegevens

Date nights respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (BS 3 februari 1999).

Bewaren van gegevens

De verwerkte gegevens van deelnemers zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. 

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.


Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@datenights.be 

Google analytics en Facebook pixel

Deze website maakt gebruik van google analytics en Facebook Pixel om via “cookies” te analyseren hoe mensen terecht komen op de website en hoe ze de website gebruiken.