Algemene voorwaarden

Als je een evenement boekt, ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden en de privacy policy van Date Nights.

Inschrijving

Voordat u aan een evenement kan deelnemen, moet u zich online registreren en de betaling uitvoeren. Uw inschrijving is definitief als wij de betaling hebben ontvangen. U zal via e-mail een bevestiging ontvangen.

Richtlijnen deelname

Iedere deelnemer moet single zijn en moet zich inschrijven in zijn/haar leeftijdscategorie. Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet, mag Date Nights uw inschrijving weigeren. Wij garanderen een minimum van 8 deelnemers per event. Indien dit aantal niet behaald wordt, zal het evenement geannuleerd worden en kan u zich opnieuw inschrijven voor een ander evenement of het inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen.

Annulatie

Eens u bent ingeschreven voor een event is geen enkele terugbetaling meer mogelijk. Indien Date Nights een speeddate event annuleert, kan u ervoor kiezen om uzelf opnieuw in te schrijven voor een speeddate event naar keuze of om de som terugbetaald te krijgen. U zal hierover op tijd op de hoogte gebracht worden.

Te laat komen

Indien u verhinderd bent, gelieve dit zo snel mogelijk te laten weten aan de host. Zijn/haar gegevens staan steeds in de bevestigingsmail die u ontvangen heeft. Er is geen terugbetaling mogelijk indien u een deel van het event mist. Wel is er steeds nog tijd om met iedereen te praten na de individuele speeddates.

Matches

Date Nights is niet verantwoordelijk als een deelnemer tijdens een evenement geen “matches” heeft. De bedoeling van de avond is om een leuke avond te beleven met gelijkgezinde singles. Indien er een match is zullen we je gegevens uitwisselen met je match.

Aansprakelijkheid

Date nights is niet verantwoordelijk voor elke vorm van schade aan en diefstal van persoonlijke goederen tijdens een van de evenementen. 
Date Nights is niet aansprakelijk voor ongevallen van en naar of tijdens de evenementen. Date Nights is ook niet verantwoordelijk voor de contacten en matches die uit de evenementen ontstaan. 

Indien er tijdens een van de evenementen sprake is van ongepast gedrag gelieve dit dan spoedig te melden aan de host. Date Nights zal deze deelnemer weigeren bij toekomstige evenementen. 

Elke deelnemer gaat akkoord met het uitwisselen van zijn/haar gegevens in geval van een match en is hiervoor zelf verantwoordelijk.

Date Nights zal je volledige gegevens nooit delen met derden tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Date Nights heeft het recht een deelnemer te weigeren zonder daarvoor verantwoording te moeten afleggen.
Dit ondermeer vanwege, maar niet enkel wegens: 

  • Ongepast gedrag tegenover de host of andere deelnemers tijdens een evenement.
  • Het verspreiden van gegevens van andere deelnemers zonder hun toestemming.
  • Andere redenen die de host voldoende vindt. Hij of zij is niet verplicht dit te motiveren.
Indien een deelnemer geweigerd wordt heeft deze geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld of vergoeding van welke aard dan ook.